Obecní úřad  

 
 


 
 
Platné vyhlášky a nařízení obce Konětopy
 

OZV č.1/2020 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Konětopy č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV obce Konětopy č.1/2016, o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení.
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce Konětopy.
Řád ohlašovny požáru
 

Nařízení obce Konětopy č.1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Konětopy.
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2013

Řád ohlašovny požárů
[
 .pdf, 508kB],[ .pdf, 477kB]